Su Ürünleri Hali

Su Ürünleri Hali

Su Ürünleri Hali Ülkemizin en işlevsel, donanımlı ve örnek teşkil edebilecek boyutlarda Su Ürünleri Hali’dir. Hal 24 Dükkân kapasiteli olup; 20 balıkçı firması, 4 sosyal işletme (Büfe, Lokanta, Çay Ocağı, Hırdavatçı) ile hizmet vermektedir.

Deniz ve iç su doğal ortamlarında yer alan canlı kaynaklar insan besinleri arasında önemli bir yer tutar. Bu kaynaklardan ekonomik olarak yararlanma tekniği olan balıkçılık ilk çağlardan yakın tarihe kadar oldukça ağır, son 50-60 yılda ise hızlı bir şekilde gelişme göstererek teknolojik bir sektör konumuna gelmiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak dünyanın toplam su ürünleri üretimi 170 milyon ton/yıl düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Balıkçılık otoriteleri avcılığın üst sınırına ulaştığını ifade etmektedirler. Sucul ortamlarda bulunan canlılar bir bütün olarak doğal denge içerisinde varlıklarını sürdürürler. Son yıllarda yok olan türler yanında bazı ekonomik türlerin de korunmaya alınması gerekmektedir. Deniz ve iç sulardaki stokları korumak daha fazla verim elde etmekten önemli bir hal almıştır. Balıkçılık sektörünün denetim altına alınması ve optimal yönetilmesi canlı kaynakların iyi izlenmesi ve ölçülmesinin yanında av araç ve gereç teknolojisinin amaca uygun geliştirilmesi ve çok iyi kullanılmasına bağlıdır. Bu gelişim içinde daha fazla verim elde etmek yerine deniz ve iç sularda yapılan avcılıkta mümkün olan ölçüde ekonomik bireyleri almak, yavru bireylerin doğal ortamda kalmalarını sağlamak balıkçılık biriminin ilk amacı olmalıdır. Buda balıkçılık eğitimi ile uygulamalarının etkili ve sürekli olmasıyla elde edilebilecektir.

Su Ürünleri Hali Ülkemizin en işlevsel, donanımlı ve örnek teşkil edebilecek boyutlarda Su Ürünleri Hali’dir. Hal 24 Dükkân kapasiteli olup; 20 balıkçı firması, 4 sosyal işletme (Büfe, Lokanta, Çay Ocağı, Hırdavatçı) ile hizmet vermektedir. Hal’de her dükkânın kendine ait Buzhanesi ve Soğuk Hava Deposu bulunmaktadır. Burada işler ortalama gece saat 03:00 ‘da başlar balıkçılığın durumuna göre sona erer.  Sağlıklı beslenmede değerli bir besin kaynağı olan Balık ve diğer Su Ürünlerinin sağlığa uygun, kaliteli, ekonomik olarak ulaşmasını sağlamak, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Tarım AŞ Su Ürünleri Birimimiz işletmemize girişi yapılan su ürünlerinin tazeliğine, boy ve ağırlıklarına, hijyen kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ederek sınıflandırmalarını yapmaktadır. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Su Ürünleri Avcılığına getirilen yasaklamalar kapsamında 2014 yılından itibaren şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Hali’nde her yıl av sezonunun başlamasından av sezonunun bitimine kadar sürekli Su Ürünleri denetimleri yapılmaktadır. Yaptığımız denetimlerde; hal giriş-çıkış ve mezat alanlarında balık boy, zaman ve av yasaklarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak avlanan ürünlere de el konulmaktadır. Uygunsuz balık giriş-çıkışına sala izin verilmemekte ve satışına müsaade edilmemektedir. Günlük satışlar birimimiz tarafından mezat alanında tespit edilerek kayıt altına alınmaktadır.