UFUK2020- PRIMA PROJESİ

Tarım A.Ş. olarak yerelde yaptığımız projelere ek olarak uluslararası projelere de her geçen gün yenilerini eklemeye devam etmekteyiz. İki yıldır süre gelen “Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar [POSTHARVEST]” isimli Erasmus Projemiz Kasım ayında sona ermişti, Tarım A.Ş. olarak uluslararası projeler alanındaki çalışmalarımıza hız kazandırarak devam etmekte ve UFUK2020 kapsamında yeni bir proje ile karşınıza çıkmaktayız. H2020-PRIMA 2019 çağrı başlığı altında ” Akdeniz Bölgesi Narenciye Ürünleri: Sürdürülebilir, Besin Değeri Arttırılmış Tarımsal Olarak Geliştirilmiş Geleneksel Ürünlerin Eldesi İçin Yenilikçi ve Soft Proses Üretim Teknikleri Çözümleri (MEDISMART) “ isimli projemiz onaylanmıştır. Projedeki ulusal ortağımız Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü olurken, Uluslararası Ortaklarımız; İtalya – Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentar (SSICA),  Portekiz – Escola Superior de Biotecnologia – Universidade Catolica Portuguesa (UCP), Mısır – National Research Centre (NRC), İspanya- National Technological Centre for the Food and Canning Industry (CTC)’dir.

MEDISMART Projemiz ile Akdeniz ve diğer AB ülkelerindeki tarımsal gıda sektöründe “Sıfır Atık” kültürünün uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla atık ve yan ürünlerin yeniden kullanımına yönelik yenilikçi stratejiler oluşturmayı amaçlamaktayız. Projemiz sayesinde çiftçiler, pazarlamacılar, endüstriler ve kamu kurumları arasında yaygınlaştırma faaliyetleri ile narenciye atıkları artık kirletici bir tarımsal sanayi kalıntısı olarak değil, değerli bir doğal hammadde ve katma değerli ürün olarak görülebilecektir. Atıklardan elde edilen fonsiyonel/ doğal özler kullanılarak gelişmiş konserve ürünler, içecekler, jöleler, düşük kalorili reçeller ve diğer gıda ürünleri elde edilebilecektir. Buna ek olarak atıklardan hidrojel, NPK gübreleri ve yeşil gübrelerin üretilmesini destekleyerek tarımsal kirleticilerin sebep olduğu çevre kirliliği azaltmayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflemekteyiz.

Projemiz ile birlikte yeni işleme teknikleri ile tarımda teknoloji kullanımını desteklemekte ve geliştirilecek yeni ticari ürünler ile yeni pazar kollarının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaçla Tarım A.Ş. olarak proje içerisinde; iyi tarım uygulamaları, ürünleri verimli şekilde işleme, kurutma ve çevre dostu materyaller ile paketleme süreçleri konusunda deneyimlerimizi paylaşmayı ve hasat sonrası süreçte izlenecek yol konusunda katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Üretici ve tüketici arasında kuracağımız sosyal bir köprü ile kırsal alanlarda sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmayı, ekonomik kalkınmayı sağlamayı ve girişimci yenilikçiliği arttırmayı amaçlamaktayız.

Bütün bunlara ek olarak yılsonuna doğru yeni bir Avrupa projemizi daha ilan edeceğiz. Projelerimiz tamamlandıkça sahaya yansıması da daha belirgin olacaktır. Çalışmalarımızı tarımda eğitimin ve niteliğin arttırılmasına yönelik yapmaktayız. Tarımsal eğitim oranı arttıkça üreticilerimiz yeni üretim teknolojileri ve iyi tarım uygulamaları konusunda bilinçli hale gelecek ve bu sayede üreticilerimizin elde ettikleri verim artarak ülke tarımının gelişmesine katkı sağlayacaktır.