Tarım A.Ş.’nin AB projesinde ayrıntılar masaya yatırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş.’nin ‘Erasmus+ KA205 Gençler İçin Stratejik Ortaklıklar’ kapsamında hazırladığı ve koordinatörü olduğu “Tarım-Gıda Sektöründe İstihdam Yoluyla Gençlerin Sosyal Katılımının Artırılması [AGRI-FOOD]” isimli AB projesinin ilk toplantısı Tarım A.Ş. Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirildi.

2019 yılı Aralık ayında onaylanan ve hibe desteği almaya hak kazanan projenin ilk toplantısında, ulusal paydaşlar Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GYKMAEM) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) yanı sıra, uluslararası paydaşlar Estonya’dan Gıda ve Fermantasyon Strateji Merkezi (TFTAK) ve İspanya’dan da Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC) yetkilileri bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda projenin toplam faydasını artırmak üzere fikri çıktıların çoğalmasını sağlayacak etkinlikler masaya yatırıldı. İş, zaman ve bütçe planlarının ele alındığı ilk toplantının çok olumlu geçtiğini belirten Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, “Tarım A.Ş. koordinasyonunda 20 ay sürecek proje ile dezavantajlı gençlerin sosyal katılımını arttırmayı, gençlerin tarımsal iş gücü piyasasına kazandırılmasını teşvik etmeyi ve büyükşehirlere göçün önüne geçerek gençlere nitelik ve yetkinlik kazandırmayı hedeflenmekteyiz” şeklinde konuştu.

Bu amaçlar doğrultusunda gençlere tarımda teknoloji kullanımı, iyi tarım uygulamaları, katma değerli ürün üretimi, ihracat prosedürleri, girişimcilik ve dil becerilerini geliştirme konularında eğitimler vereceklerini belirten Genel Müdür Fetullah Bingül, “Bu eğitimlerle tarım faaliyetlerini gençler için daha çekici hale getirerek, istihdamlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca tarımsal sürdürülebilirliğin de sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.