Avrupa Birliği projelerimiz hız kesmeden devam ediyor!

UFUK2020- PRIMA kapsamında yazdığımız “MEDISMART” isimli projemizin geçen hafta onay aldığı müjdesini verdikten sonra yeni bir proje onayı haberini daha sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayız.

KA205 Gençler İçin Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırladığımız ve koordinatörü olduğumuz “Tarım ve Gıda Sektöründe Gençlerin Niteliklerinin Arttırılarak Sosyalleşme Sürecinin Geliştirilmesi ve İstihdamının Sağlanması [AGRI-FOOD]” isimli Avrupa Birliği projemiz onaylanmış ve hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Projemiz 2 yerel ortak ve 2 yabancı ortağımız ile birlikte yürütülecektir. Ulusal ölçekteki ortaklarımız Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) olurken, uluslararası ortaklarımız Estonya’dan Gıda ve Fermantasyon Strateji Merkezi (TFTAK), İspanya’dan ise Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC)’dir.

Tarım sektörü artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamanın yanı sıra istihdama, dış ticarete, sanayiye ve milli gelire yaptığı katkılarından dolayı kilit bir öneme sahiptir. Ancak ülkemizdeki çiftçiler sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı tarımsal faaliyetlerden uzaklaşmakta ve köyden kente göç etmektedir. Bu sebeple tarımda genç nüfusun payı her geçen gün azalmaktadır.

Toplamda 20 ay sürecek olan projemiz ile birlikte dezavantajlı gençlerin sosyalleşme sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençlerin tarımsal iş gücü piyasasına kazandırılmasını teşvik etmek ve büyükşehirlere göçün önüne geçmek amacıyla gençlere nitelik ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda hedef kitlemize tarımda teknoloji kullanımı, iyi tarım uygulamaları, katma değerli ürün üretimi, ihracat prosedürleri, girişimcilik ve dil becerilerini geliştirme konularında eğitimler vermeyi ve bu alanlarda eğitim materyalleri hazırlamayı planlamaktayız. Bu sayede tarım faaliyetlerini gençler için daha çekici hale getirerek istihdamlarına katkı sağlamayı hedeflemekte ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlamaktayız.

Tarım A.Ş. olarak yeni yıla yeni bir proje ile başlamanın gururu ile motivasyonumuz yüksek olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yürüttüğümüz ve içerisinde yer aldığımız projelerden edindiğimiz tecrübeler ile birlikte daha güzel işler yapacağımıza ve çalışmalarımızın daha geniş kitlelere ulaşacağına inanmaktayız.