Bursa Hikmet Şahin Kent Hali Kiralık Dükkan İhalesi

440

Bursa Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali Sebze ve Meyve Bölümü 82 numaralı dükkanın 5 Yıllığına Kiralanması İşi’’ Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile İhaleye Çıkartılmış Olup ; Tarım A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Sözleşme Bedeli Ve Kira Bedeli Tespit Tutanağı gereği  200.000,00 TL Sözleşme  Bedeli üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile  06.10.2017 Cuma günü saat 15:00’ da Tarım A.Ş. toplantı salonunda ihale yapılacaktır. İhaleye Katılmak İsteyen isteklilerin  ihale günü ve saatinde Tarım A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen evraklarla birlikte ihaleye iştirak etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Tebligat adresi, irtibat telefon ve fax numarası ve varsa elektronik posta adresi.
 2. İmza sirküleri
 3. Faaliyet belgesi
 4. Teklif mektubu
 5. Vekil ise vekaletname ve vekilin noter onaylı imza beyanı
 6. Şartname alındı makbuzu (KDV Dahil 50,00TL)
 7. Geçici teminat mektubu ya da alındı makbuzu
 8. İsteklilerin yaş sebze veya meyve toptan ticareti veya üretimi ile uğraştığını gösteren belge
 9. Vergi borcu olmadığını gösterir belge
 10. Ssk borcu olmadığını gösterir belge
 11. İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair beyan belgesi
 12. Adli sicil belgesi
 13. Vergi levhası
 14. Ticaret sicil gazetesi
 15. Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
 16. Tarım A.Ş. ‘den Borcu Yoktur Belgesi

Not: Bursa Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali Sebze ve Meyve Bölümü 82 numaralı dükkanın 2017 yılı için aylık kira bedeli 3.252,90TL ‘ dir.